Komponisten Knudåge Riisager

Knudåge Riisager blev født den 6. marts 1897 i Port Kunda i Estland, hvor hans far, Emil Riisager, havde ladet opføre en cementfabrik for F.L. Smidth & Co. I 1899 blev faderen kaldt hjem for at arbejde i København for F.L. Smidth & Co, og familien flyttede da til Frederiksberg, hvor Knudåge Riisager boede resten af sit liv.

Efter studentereksamen i 1915 påbegyndte han det statsvidenskabelige studium ved Københavns Universitet, tog embedseksamen i 1921. I begyndelsen af 1921 drog Riisager til Paris, hvor han frem til og med 1923 opholdt sig i tre perioder. Her uddannede han sig i komposition og instrumentation.

Fra 1925 til 1950 gjorde han karriere i centraladministrationen, fra 1939 som kontorchef i Finansministeriet. I perioden 1956-1967 var han direktør/rektor for Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Knudåge Riisager døde den 26. december 1974.  Læs mere om Knudåge Riisager

Foto: Costin Radu Photography©

»Der var en tid, da jeg var meget lille – og min moder sejlede med mig i stormfuldt vintervejr fra Rusland til Danmark. Hun skulde hjem på besøg hos sine forældre og præsentere sin førstefødte. På denne rejse fik jeg lungebetændelse og døde. Lægen ombord erklærede i hvert fald, da han så mig grøn som en selleritop, at nu var det forbi. Ikke desto mindre trodsede jeg hans autoritet og slog øjnene op igen for at leve videre. Jeg havde således sat min toårige vilje igennem, og denne beslutning blev altså forudsætningen for, at jeg senere kom til at beskæftige mig med tonernes luftige legetøj – ti hvis man kan tro på videnskaben, må jeg vel en stund have befundet Mig i det hinsidige og have fået øre for sfærernes musik.«

Udtalelse af Knudåge Riisager 1929. Houmark 1929, citat fra Claus Røllum-Larsens bog om Knudåge Riisager.